ความรับผิดชอบในการเดิมพัน

1.

ความรับผิดชอบในการเดิมพัน

1.1

ในการยอมรับในกติกาและเงื่อนไข ท่านไม่สามารถยกเลิกในภายหลังได้ และเป็นตัวแทนและรับรอง และผูกพันนอกเหนือไปจากการสงวนหรือความจำกัด (ในกรณีที่อาจเกิดขึ้นได้) เช่นการแสดงให้เห็นหรือรับรองว่า:

●ก. ท่านมีอายุอย่างน้อย 18 ปี หรือมีอายุตามที่ศาลในประเทศของท่านอนุญาต ซึ่งมากกว่านี้;

●ข. มีสิทธิ์ในการเดิมพันอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่;

●ค. มีความสามารถทางความคิดที่จะรับผิดชอบต่อการกระทำของท่านและถูกผูกพันตามกติกาและเงื่อนไขนี้

บริษัทมีสิทธิ์ที่จะทำให้การดำเนินการของผู้ทุพลภาพเป็นโมฆะ หากเกิดกรณีนี้ขึ้น

1.2

หากท่านต้องการวางเดิมพันกับบริษัท ท่านควรสังเกตุว่าอาจมีกฎหมายพิเศษในประเทศของท่าน หรือสถานที่ที่ท่านอยู่อาศัย หรือสถานที่อื่นใดที่กระทำการเดิมพันจากที่นั้น ซึ่งห้ามกระทำการเดิมพัน และ/หรือ ออนไลน์เกมมิ่ง(ร่วมมือกระทำการ “เดิมพัน”) หรือการเข้าสู่เว็บไซต์ ท่านไม่สามารถยกเลิกหรือไม่กระทำตามเงื่อนไข เป็นตัวแทนหรือรับรอง โดยปราศจากการสงวนหรือจำกัดกับบริษัท ท่านไม่สามารถเข้าสู่หรือลงทะเบียนกับเว็บไซต์ได้:

●ก. จากการตัดสินของศาลที่ห้ามเข้าสู่หรือใช้เว็บไซต์ในเหตุผลใดๆทั้งสิ้น;

●ข. จากการตัดสินของศาลที่ห้ามเดิมพัน;

●ค. หากท่านเป็นผู้อยู่อาศัยในรัฐที่ห้ามพลเมืองจากการเข้าร่วมเดิมพัน(ไม่เกี่ยวกับพื้นที่ที่อยู่ในขณะนั้น) และ;

●ง. ต้องห้ามผู้ที่อยู่ในประเทศดังต่อไปนี้ในการเดิมพันกับทางเว็บ: เขตการปกครอบพิเศษฮ่องกง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีน, สหรัฐอเมริกา และเขตการปกครองพิเศษของสหรัฐอเมริกา, อิสราเอล, ฝรั่งเศส, สเปน, สวิตเซอร์แลนด์, ไซปรัส, ตุรกี, ใต้หวัน, และ ฟิลิปปินส์ (โดยรวม " ประเทศที่ต้องห้าม " )

 

1.3 ท่านตกลง ยอมรับ ไม่เอากลับคืน และ อย่างไม่มีเงื่อนไข แสดงให้เห็นและรับรองโดยการสงวนหรือจำกัดต่อบริษัทโดย:

●ก. เป็นการรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการร่วมมือกับพื้นที่ที่สามารถนับไปปรับ ใช้ได้ หรือกฎหมายของชาติก่อนลงทะเบียนกับ และ/หรือวางเดิมพันกับบริษัท ท่านถูกสนับสนุนให้ค้นหาคำแนะนำทางกฎหมายที่ก่อนการลงทะเบียนและ/หรือเดิม พันกับบริษัทเพื่อยืนยันว่าเจตนาของท่านเพื่อทำกิจกรรมกับบริษัทที่ไม่ขัด แย่งต่อกฎหมายในทางใดทั้งสิ้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจของท่านในพื้นที่ที่สามารถนับไปปรับใช้ได้ หรือกฎหมายแห่งชาติ ท่านควรเป็นผู้กระการอิสระ ไม่กระทำความเสียหายต่อบริษัท หรือกระทำการอันใดที่สนับสนุนให้เกิดความแตกหักเสียหาย และ:

●ข. ท่านรับรู้และทราบว่าทางบริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการอย่างถูกต้องตาม กฎหมาย ซึ่งการกระทำใดอันเป็นการขัดต่อข้อกำหนด ข้อควบคุม จากอำนาจการปกครองของพื้นที่นั้น ๆ ทางบริษัทไม่สามารถทำได้

1.4

โดยปราศจากเงื่อนไขในเหตุผลของ 1.2 และ 1.3 ทุกประการ ผู้ที่ถูกกฎหมาย หรือ(เช่นที่กล่าวมาแต่ไม่จำกัดถึง บริษัท หุ้นส่วน กลุ่มบริษัท และที่ปรากฎเป็นเอกลักษณ์ทางกฎหมายอื่นๆ) อยู่อาศัย/ที่อยู่เป็นหลักแหล่ง พื้นที่ทางกายภาพ หรือรวมกลุ่มกันอยู่ในเหตุการณ์ธุรกิจใดๆ หรือมีเป้าหมายทางการตลาด หรือข้อห้ามในอำนาจศาลจะไม่สามารถใช้ในบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย บริษัทในทุกทาง

ดังนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่อยู่ในเครือข่ายดังนี้:

●ก. ท่านไม่อยู่อาศัย/มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง พื้นที่ทางกายภาพ หรือรวมกันอยู่ใน กับธุรกิจใดๆในขณะนั้น หรือมีเป้าหมายทางการตลาดของ ข้อห้ามขากอำนาจการตัดสินของศาล; และ

●ข. ท่านจะไม่ทำการเดิมพันจากการห้ามปรามของอำนาจศาล

1.5

บริษัทมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องหลักฐานหรือการบ่งบอกตัวตน อายุตามเงื่อนไขที่มีมาก่อนอนุญาตให้มีการลงทะเบียน เข้าสู่และเข้าร่วมในเว็บไซต์ และภายในระยะเวลาใดๆ หากยืนยันว่าไม่มีคุณสมบัติตามข้อตกลง บริษัทอาจจะยกเลิกบัญชีของท่าน และแยกออกจากการเข้าร่วม หากพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการใส่อายุ หรือหากบริษัทสงสัยว่าท่านมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ หรือทุพพลภาพทางกฎหมายจากการเข้าร่วม

ท่านเห็นด้วยว่าการใช้เว็บไซต์ เป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว และเข้าใจและเห็นด้วยโดยการใช้เว็บไซต์ และ/หรือบริการที่เสนอไว้ในที่นี้ ท่านอาจจะเสียเงินในการวางเดิมพัน และท่านยอมรับการรับผิดชอบสำหรับการสูญเสียทั้งหมด

ท่านเห็นด้วยว่าการใช้เว็บไซต์เป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว และเข้าใจและเห็นด้วยโดยการใช้เว็บไซต์ และ/หรือบริการที่เสนอไว้ในที่นี้ ท่านอาจจะเสียเงินในการวางเดิมพัน และท่านยอมรับการรับผิดชอบสำหรับการสูญเสียทั้งหมด

1.6

ท่านเห็นด้วยที่จะไม่ยกเลิกคืนและอย่างไม่มีเงื่อนไขในการใช้เวปไซต์และ จะไม่นำเว็บไซต์นี้ไปใช้ประโยชน์ในการเป็นตัวแทนนอก เสียจากว่าจะได้รับความยินยอมจากเว็บไซต์ก่อน และท่านไม่มีอำนาจที่จะนำเว็บไซต์ไปทำการตลาด ตีพิมพ์ หรือประโยชน์อื่นใด้ที่ไม่ได้รับ ความยินยอมจากทางเว็บไซต์ก่อน

1.7

ท่านรับประกันว่า จะไม่พยายาม ลักลอบหรือเข้าระบบ จู่โจม หรือทำการอย่างอื่นที่ต่อตัวเว็บ ไซต์ เช่น ทำการดัด แปลงส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเว็บ ไซต์ หรือคัดลอก ส่งผ่านข้อมูลของเว็บไซต์ไปให้บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ส่วน ตน หรือเปิดเผยข้อมูลบัญชีให้กับบุคคลที่สาม หรือ ถือว่าเป็นการคดโกง การหลอกลวง และมีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ ไม่ทำ ตามกติกาและเงื่อนไข ถือว่าทำผิดต่อทางเว็บไซต์ ซึ่งถ้าบริษัทได้ตรวจสอบบัญชีด้งกล่าวแล้ว หากมีเหตุที่ทำให้ต้อง สงสัยว่าท่านทำผิดตามกติกาดังกล่าว บริษัทมีสิทธิ์ที่จะทำการปิดบัญชีของท่านและริบเงินในบัญชี

1.8

ท่านจะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบทันที หากมีการผิดพลาดในเรื่องของระบบการคิดเงินทำให้มีการปรับยอดเงินที่ผิดไป จากที่ควรจะเป็น ซึ่งทำให้บัญชีของท่านไม่ตรงตามความเป็นจริง

1.9

ท่านจะต้องไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามเข้ามาใช้บริการของบริษัท หรือเข้าระบบหรือเข้ามาทำการเดิมพันในเว็บไซต์โดย ที่ไม่ได้ทำการสมัครเข้ามาตามเงื่อนไขบริษัท

1.10

ท่านจะต้องส่งรายงานถึงการเดิมพันที่ได้เงินทุกรายการให้ทางผู้ที่มี อำนาจในประเทศนั้นทราบทันที ถ้าท่านอยู่ใน ประเทศที่มีกฎหมายเรื่องการหักภาษี และบริษัทไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นถ้าลูกค้าไม่ปฎิบัติตาม ข้อ กฎหมายของประเทศนั้นๆ

1.11

ท่านยอมรับที่จะรักษาผลประโยชน์ให้กับเว็บไซต์ ไม่ทำความเสียหายให้กับบริษัท และไม่เปิดเผยข้อมูลให้บุคคล อื่นเช่น พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาผู้แนะนำ ตัวแทน หรือคณะบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตัวลูกค้าเข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ ซึ่งเป็น เหตุให้เกิดปัญหาการทำผิดกติกาดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

สมัครสมาชิก @BKK999 คู่มือและวิธีการเล่น โปรโมชั่น
processing...
Username or Password incorrect!